Odvjetnik za trgovačko pravo i pravo društava Zagreb

Usluge trgovačkog prava i prva društava su: osnivanje društava, likvidacija društava i statusne promjene.