Odvjetnik za stvarno pravo Zagreb

Usluge stvarnog prava pokrivaju smetanje posjeda, zaštitu prava vlasništva, stjecanje i prodaju nekretnina, izradu prijedloga za upis u zemljišne knjige.