Odvjetnik za obiteljsko pravo Zagreb

Usluge obiteljskog prava se sastoje od usluga zastupanja u obiteljskim sporovima i uređenja imovinskopravnih odnosa.